Trauma - przykładowe zdarzenia wywołujące

Trauma jest stanem psychicznym wywołanym działaniami czynników zewnętrznych, zagrażających zdrowiu lub życiu, które prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka. Rezultatem takiego urazu u osoby dotkniętej traumą mogą być utrwalone trudności w powrocie do poprzedniego funkcjonowania. – Wikipedia

Wiele wydarzeń może powodować późniejsze reakcje traumatyczne. Sporo zależy od tego, jak dany człowiek doświadczał tych wydarzeń w chwili, kiedy się rozgrywały. Oto kilka przykładów zdarzeń, które mogą poprzedzić wystąpienie objawów traumy:

– uraz doznany przez matkę (trauma płodowa albo wewnątrzmaciczna)
– niesprzyjające warunki w czasie porodu
– utrata rodzica lub kogoś bliskiego
– zranienia, upadki, wypadki
– przemoc seksualna, fizyczna i emocjonalna (np. porzucenie, bicie)
– bycie świadkiem przemocy
– katastrofy naturalne (np. trzęsienia ziemi, pożary, powodzie)
– procedury medyczne i dentystyczne
– zabiegi chirurgiczne (np. wycięcie migdałków, operacje jamy brzusznej)
– narkoza
– długie unieruchomienie, wkładanie w gips i szyny nóg lub tułowia małych dzieci (na przykład z powodu szpotawych stóp lub skoliozy)

Wielu ludzi zaskakuje fakt, że pobyty w szpitalu i poddawanie się procedurom medycznym często mają traumatyczne skutki, niejednokrotnie długotrwałe i ciężkie.
Spowodowane są one zazwyczaj długim unieruchomieniem, hospitalizacją, a zwłaszcza przebytymi zabiegami i operacjami.

Choć człowiek wie, że operacja jest niezbędna, a w czasie operacji jest nieprzytomny, to fakt cięcia ciała, mięśni i kości jest postrzegany przez niego jako zagrażający życiu. Na poziomie komórkowym ciało odbiera to jako śmiertelnie niebezpieczne zranienie. Rozumowo możemy wierzyć w dobre skutki operacji, ale Nasze ciało na pierwotnym poziomie nie wierzy w nie.

Gdy w grę wchodzi trauma, percepcja systemu nerwowego ma dużo większe znaczenie.

Ten biologiczny fakt jest podstawową przyczyną, dla której zabiegi chirurgiczne często są powodem traumy.

Adres

Aleja Hugona Kołłątaja 34
42-500 Będzin

Telefon

+48 691 376 101

Email

kontakt@normotonia.pl

FACEBOOK

fb.com/NORMOTONIA