Neurologia Funkcjonalna (P-DTR)

Proprioceptive - Deep Tendon Reflex

Neurologia Funkcjonalna pod postacią terapii P-DTR (Proprioceptive – Deep Tendon Reflex) jest delikatną, nieinwazyjną i bezbólową terapią manualną adresowaną do poszczególnych receptorów ludzkiego ciała, gdzie wprowadzone zmiany zachodzą w czasie rzeczywistym.

Metoda P-DTR została stworzona przez dr Jose Palomara i jest stosowana oraz rozwijana w praktyce klinicznej od kilkunastu lat. P-DTR jest pierwszą terapią manualną opartą na neurologii, neurofizjologii, biomechanice i podstawach kinezjologii stosowanej. P-DTR jest neurologicznym, odruchowym systemem, który skutecznie zajmuje się szerokim spektrum problemów funkcjonalnych np. dysfunkcjami mięśniowo-szkieletowymi, żołądkowo-jelitowymi, hormonalnymi, chemicznymi i emocjonalnymi

Dysfunkcja

Dysfunkcja to fizjologiczne i odruchowe zaburzenie, które w większości przypadków ma charakter kompensacyjny. Głównym celem terapii P-DTR jest przywrócenie optymalnej aktywności odruchowej systemu nerwowego na różne bodźce tj. likwidacja dysfunkcji. Mowa tu o odpowiedzi zarówno motorycznej jak i gruczołowej. Skutkuje to wycofaniem dyskomfortu lub objawów bólowych, optymalnym zakresem ruchu w stawach oraz adekwatną adaptacją do warunków środowiska zewnętrznego. Innymi słowy zdrowie neurologiczne zostaje przywrócone.

Możliwości

P-DTR dysponuje narzędziami do oceny, lokalizowania i diagnozy dysfunkcyjnych receptorów, stymulowania wszystkich części dysfunkcji, znalezienia priorytetowego obszaru, który jest najważniejszy dla systemu nerwowego, resetowania nieprawidłowego przepływu informacji pozwalając na zmianę i integrację wszystkich bodźców.

Jest to unikalny system neurologicznych wyzwań i przewidywalnych zasad, które demonstrują jak centralny system nerwowy reaguje na bodziec. Opisuje obszernie różnicę w odpowiedzi układu nerwowego podczas normalnych warunków (bez dysfunkcji) oraz w czasie dysfunkcji receptorowej. P-DTR zajmuje się większością eksteroreceptorów, interoreceptorów oraz proprioceptorów, które wysyłają informację do centralnego układu nerwowego.

Fizjologiczne wyjaśnienie metody

Fizjologiczne wyjaśnienie metody jest bardzo logiczne – gdy stymulacja jakiegokolwiek rodzaju receptora bodźcem adekwatnym dla niego przekroczy pewien próg pobudliwości zamieniana jest na impulsy elektryczne.
Impulsy te docierają do centralnego systemu nerwowego właściwymi dla siebie szlakami nerwowymi. Centralny system nerwowy otrzymuje informację, interpretuje ją a następnie powoduje odpowiedź motoryczną lub gruczołową na podstawie syntezy wszystkich informacji, które otrzymał. Np. wrażenie bólu – jest produktem syntezy, bezpośrednio w mózgu, złożonej informacji nocyceptywnej, proprioceptywnej oraz eksteroceptywnej. Innymi słowy – wrażenie bólu jest interpretacją mózgu na podstawie różnych informacji, którą otrzymał z różnych źródeł.

Główne założenia koncepcji P-DTR:

  • system nerwowy kontroluje wszystkie procesy funkcjonalne w ciele na poziome fizycznym, biochemicznym, endokrynnym (hormonalnym), emocjonalnym i mentalnym
  • jakiekolwiek funkcjonalne i dysfunkcyjne zmiany zachodzą za pomocą centralnego systemu nerwowego
  • centralny system nerwowy otrzymuje i interpretuje informację zewnętrzną i wewnętrzną w każdej sekundzie, przez 24h na dobę, 365 dni w roku
  • odpowiedź ruchowa, gruczołowa lub myślowa zależy od jakości otrzymywanej informacji i jakości jej interpretacji
  • nieprawidłowe, zniekształcone, nadmierne sygnały z receptorów powodują dysfunkcje nerwowo-mięśniowe, endokrynne , behawioralne etc.
  • główną przyczyną dysfunkcji jest nieprawidłowa informacja wstępująca do centralnego systemu nerwowego
  • dysfunkcja neurologiczna może trwać przez nieokreślony czas zaburzając optymalną sprawność jednostki (w wielu przypadkach nawet długo po zakończeniu procesu gojenia tkanek)
  • centralny system nerwowy nieustannie moduluje napływające sygnały pozwalając jednostce aby otaczający świat nabrał sensu i aby mogła reagować adekwatnie do sytuacji

Adres

Aleja Hugona Kołłątaja 34
42-500 Będzin

Telefon

+48 691 376 101

Email

kontakt@normotonia.pl

FACEBOOK

fb.com/NORMOTONIA