Integralna Psychologia Somatyczna (ISP)

Integral Somatic Psychology (ISP) to skuteczne podejście z zakresu psychologii somatycznej, które pomaga ludziom osiągnąć optymalne zdrowie psychiczne poprzez pełne ucieleśnienie emocji.

Model ISP został opracowany w celu skrócenia czasu terapii i poprawy różnorodnych wyników (fizycznych, energetycznych, poznawczych, emocjonalnych, behawioralnych, relacyjnych i duchowych) we wszystkich modalnościach terapeutycznych i różnych systemach psychoterapii ciała.

Model ISP może także służyć jako narzędzie samopomocy w procesie uzdrawiania i poprawy jakości życia.

Jaka nauka za tym stoi?

Wyłaniająca się nauka o ucieleśnionym poznaniu, emocjach i zachowaniu w neurobiologii afektywnej i psychologii poznawczej coraz częściej potwierdza, że nasze myśli, uczucia i działania zależą nie tylko od naszego mózgu, ale także od naszego ciała i naszego środowiska. Potwierdza także, że brak zaangażowania naszego organizmu w którąkolwiek z tych trzech wzajemnie powiązanych funkcji może zagrozić wszystkim trzem i obniżyć nasze samopoczucie.

W psychoterapii ciała ustalono, że Nasza niezdolność do tolerowania doświadczeń emocjonalnych w naszym ciele jest główną przyczyną powstawania fizjologicznych mechanizmów obronnych, takich jak skurcze mięśni. Te mechanizmy obronne zmniejszają zaangażowanie naszego organizmu w funkcje poznawcze, emocjonalne i behawioralne oraz powodują objawy psychofizjologiczne.

Korzystając z wyników tych badań, Integralna Psychologia Somatyczna stara się ulepszyć Nasze myśli, uczucia i działania, czyniąc Nasze ciało bardziej dostępnym dla nich, poprawiając zdolność organizmu do tolerowania doświadczeń emocjonalnych, tak aby nie zamykał się w obliczu trudnych emocji podczas terapii lub w życiu codziennym.

Jak wygląda praktyka?

Praktyka ucieleśniania emocji w Integralnej Psychologii Somatycznej obejmuje następujące kroki:

 1. Sytuacja: Umiejętność pracy ze szczegółami sytuacji, aby jak najszybciej wywołać doświadczenia emocjonalne.
 2. Emocje: Wiedza, jak znaleźć i wspierać szeroką gamę doświadczeń emocjonalnych, w tym zawsze obecne i często pomijane emocje sensomotoryczne, takie jak złe lub dobre samopoczucie, tak aby pracować z emocjami już od pierwszej sesji.
 3. Ekspansja / Regulacja: Wiedza, jak pracować z fizjologicznymi i energetycznymi mechanizmami obronnymi ciała i mózgu przed emocjami, aby rozszerzyć i regulować doświadczenia emocjonalne w jak największej części ciała.
 4. Integracja: Umiejętność wyszukiwania i wspierania zasobów fizycznych, energetycznych i innych, które powstają spontanicznie w odpowiedzi na rosnącą zdolność do doświadczeń emocjonalnych (pierwsze trzy kroki), aby jeszcze bardziej ustabilizować proces ucieleśniania emocji i ułatwić głębsze uzdrowienie w ciele i psychice.

Wyniki badań nad fizjologią emocji pokazują, że reakcja emocjonalna, zwłaszcza trudna, potencjalnie angażuje całą fizjologię mózgu i ciała. Dzieje się tak dlatego, że emocjonalna reakcja na sytuację jest oceną wpływu tej sytuacji na dobrostan całego organizmu.

Ograniczenie ogólnego wpływu sytuacji do jednego lub więcej miejsc w mózgu i fizjologii ciała poprzez fizjologiczne i energetyczne mechanizmy obronne w innych częściach ciała zwiększa nie tylko poziom stresu i rozregulowanie w miejscach, w których obecne są emocje, ale także w całym organizmie.

Poziom trudności w tolerowaniu doświadczenia emocjonalnego jest bezpośrednio powiązany z poziomem stresu fizjologicznego i rozregulowaniem towarzyszącym temu doświadczeniu emocjonalnemu.

Rozszerzanie i wspieranie doświadczenia emocjonalnego na jak największą część fizjologii mózgu i ciała, zamiast koncentrować je w jednym lub kilku miejscach, zmniejsza poziom stresu i rozregulowania związanego z doświadczeniem emocjonalnym, lokalnie (gdzie obecne są emocje), jak i globalnie nawet w miejscach, w których go nie ma, aby uczynić go bardziej znośnym. Można to porównać do doświadczenia mniejszej trudności w noszeniu ciężkiego ładunku za pomocą dwóch ramion, a nie jednego.

Kiedy rozwiniemy większą zdolność tolerowania emocji w ciele, ciało nie będzie tak zestresowane, rozregulowane lub zamknięte w obliczu trudnych lub niedopuszczalnych emocji. Może to zapewnić różnorodne korzyści:

 1. Poprawa stanu fizycznego i energetycznego, w tym ustąpienie objawów psychosomatycznych lub psychofizjologicznych.
 2. Zdrowe zmiany w aspekcie kognitywnym i zachowaniu, w których ciało jest bardziej dostępne dla obu funkcji, dzięki lepszej regulacji emocji.
 3. Lepsze relacje, ponieważ regulacja emocji jest kluczem do zdrowego współdziałania z innymi.
 4. Dzięki większemu otwarciu ciała na środowisko, lepszemu połączeniu jednostki ze zbiorowością i jej zasobami, poprawie warunków indywidualnego uzdrowienia i wzmocnieniu (duchowego) połączenia z całością.
 5. Zwiększona szansa na sukces na 'ścieżce oświecenia’, ponieważ zdolność tolerowania przeciwieństw w doświadczeniu emocjonalnym jest kluczowym wymogiem 'oświecenia’.

Świadomość, intencja, wyobraźnia, ekspresja werbalna i niewerbalna, ruch, autodotyk klienta i dotyk terapeuty to możliwe opcje jako narzędzia pracy z ciałem podczas praktyki ucieleśniania emocji.

Model regulacji fizjologicznej i model regulacji energetycznej służą do wytyczania kierunków ekspansji emocjonalnej w ciele, tak aby doświadczenie emocji było jak najbardziej uregulowane.

Ponadto w razie potrzeby uzyskuje się dostęp do archetypowych zasobów z różnych poziomów psychiki, aby zapewnić dalszą pomoc w ucieleśnianiu emocji.

Praktyka ucieleśniania emocji z Integralnej Psychologii Somatycznej okazała się przydatna w leczeniu szerokiego zakresu problemów klinicznych związanych z trudnymi emocjami – od zwykłych wydarzeń życiowych po niezwykle trudne traumy.

 • zaburzenia psychosomatyczne lub psychofizjologiczne
 • traumy rozwojowe
 • traumy relacyjne
 • niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa (ACE)
 • traumy prenatalne i okołoporodowe
 • zaburzenia przywiązania
 • zaburzenie osobowości typu borderline
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia odżywiania
 • uzależnienia
 • stres pourazowy
 • traumy szokowe
 • złożony zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • traumy zbiorowe i traumy międzypokoleniowe

Co to dla Ciebie oznacza?

Co konkretnie może Ci to dać?

Sprawdź opinie zadowolonych pacjentów, którzy skorzystali już z terapii:

Miałam niedawno przyjemność przyjrzeć się swojej dolegliwości psychosomatycznej u Marcina na sesji, który stworzył dla mnie bardzo bezpieczną i wspierającą przestrzeń. Okazało się, że kilka tematów, z którymi chodzę od dawna łącza się w całość nie tylko na poziomie intelektualnym, ale też w układzie nerwowym, trawiennym, mięśniowym i emocjonalnym. Wyszłam wyregulowana z ogromną ulgą, ugruntowaniem i wrażeniem, że zrobiliśmy bardzo dużo w tak łagodny sposób. Jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie i bardzo polecam Marcina 🙂
Nieszka Bogusławska
Bardzo się cieszę że trafiłem do Marcina. Mam bardzo dużo problemów natury psychosomatycznej, po 3 spotkaniach czuje się o wiele lepiej - do tego otrzymałem konkretne wskazówki do samodzielnej pracy, dzięki którym mam o wiele więcej energii. Bardzo pomocne jest to, że w sytuacjach gdy się nie widzimy i mam jakieś pytania Marcin odpowiada z dużym zaangażowaniem.
Maciej Basista
Normotonia to nie tylko fizjoterapia - to połączenie ciała i umysłu. Pan Marcin podszedł do mojego przypadku profesjonalnie. Przeprowadził wnikliwie wywiad. Czułam się zaopiekowana i wysłuchana. Tutaj pozbyłam się wszelkich dolegliwości, z którymi borykałam się od dłuższego czasu. Bardzo polecam Pana Marcina. Wszechstronna wiedza.
Aneta Adamek

Kliknij i sprawdź wszystkie opinie

Adres

Aleja Hugona Kołłątaja 34
42-500 Będzin

Telefon

+48 691 376 101

Email

kontakt@normotonia.pl

FACEBOOK

fb.com/NORMOTONIA