Biologika

Mądrość natury

Biologika jest nauką medyczną, opartą na mądrości natury, zajmującą się zmianami zachodzącymi w organizmie w zakresie anatomii, biologii i fizjologii. Tłumaczy procesy fizjologiczne w organizmie oraz funkcjonowanie organizmów żywych w zupełnie nowym świetle. Wprowadza bio-logiczny walor, wyostrza sposób postrzegania procesów życiowych i uczuciowych człowieka. Jest obiektywna, ogólnie zrozumiała, o wszechstronnym zastosowaniu.

Pokazuje nie tylko możliwe zmiany i działanie biologicznych konfliktów ale również w sposób szczegółowy opisuje wewnętrzną komunikację człowieka. Pozwala też na lepsze zrozumienie świata uczuć ludzkich. Umożliwia bezstronne ‘czysto biologiczne’ tłumaczenie tzw. ‘chorób’. Pozwala znaleźć źródło problemu, wyzwalacz, przyczynę, powód zmian, a następnie rozkodować je i zrozumieć. Poprzez usunięcie lub rozwiązanie rzeczywistego problemu można sterować procesami zmian.

Prawa natury

Biologika to biologiczne prawa natury oraz biologiczne zależności odkryte przez dr Hamera unowocześnione przez Roberto Barnai, tak aby jeszcze łatwiej rozwiązywać indywidualne przypadki zachorowań.

Skierowana w pierwszej kolejności do ludzi zdrowych, którzy z reguły są sceptykami ale potrafią myśleć praktycznie i podejmować rozsądne decyzje. Podstawowa wiedza o ’chorobach’, o zmianach jakie mogą zachodzić w organizmie, o tym jak działa ciało ludzkie pod wpływem emocji i jak uczucia wpływają na te zmiany.

W odróżnieniu od terapii stosowanych przez współczesną medycynę terapia według Biologiki oparta jest na zrozumieniu procesów biologicznych. Jeśli to tylko możliwe powinno się w pierwszej kolejności rozwiązać konflikt psychologiczny, który wywołał zmiany w organizmie. Jeśli ingerencja lub zabieg są konieczne, wówczas rodzaj i zakres zależy od sytuacji, a nie od: przypuszczeń, zwyczajów, czy postępowania szablonowego.

Adres

Aleja Hugona Kołłątaja 34
42-500 Będzin

Telefon

+48 691 376 101

Email

kontakt@normotonia.pl

FACEBOOK

fb.com/NORMOTONIA